. Cách nhập các mẫu dữ liệu mới (click vào để xem) - Phan mem - File Catalog - Việc làm thêm Online đánh máy Data Entry
Việc làm thêm Online nhập dữ liệu Data Entry
Friday, 2018-11-16, 1:35 PM
HomeSign UpLog In Welcome Guest | RSS

Menu

Trợ giúp làm việc
Bạn Tra từ điển khi gặp
những từ tiếng anh khác:

Tra theo từ điển:


 


Section categories
Phan mem lam viec [0]
Phan mem [3]

Home » Files » Phan mem

Cách nhập các mẫu dữ liệu mới (click vào để xem)
[ Download from this server (0.0 Kb) ] 2015-08-14, 6:24 PM

HƯỚNG DẪN NHANH 

Công việc chỉ đơn giản là nhìn và nhập lại chính xác những chữ, số, kí tự mà bạn nhìn thấy trên phần mềm hoặc website

Sau đó chỉ cần bấm phím ENTER xác nhận là xong!

Hệ thống sẽ tự lưu kết quả nhanh và tổng kết sản lượng dữ liệu bạn nhập được.

Nếu nhập sai thì không tính điểm ô dữ liệu đó,

Nếu nhập đúng 1 ô sẽ được tính là 1 điểm...

 

Người phụ trách bạn sẽ dựa vào sản lượng những ô dữ liệu mà bạn nhập đúng để trả lương.

Mới làm tháng đầu, lương có thể thấp do bạn làm chưa quen. Chỉ mong bạn đừng sớm nản mà bỏ cuộc.

MẪU HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP CÁCH KIỂU CHỮ KHÁC NHAU

Hiện tại không cần nhập các kí tự linh tinh như : ? , % . ' " ...


Chỉ nhập chữ và số


Khi gặp từ tiếng anh có 2 vế chữ, thì nhớ có khoảng cách ở giữa

Làm việc tập trung không để bị time out hết thời gian của 1 hình quá nhiều lần

Không làm việc nữa thì BẤM LOG OUT để thoát chương trình

Nếu vi phạm các đều trên sẽ dẫn đến bị khóa tài khoản làm việc và không được tính lương

BẠN xem hình ảnh mẫu và câu hỏi tiếng anh yêu cầu chọn nhập hình gì ?

WaFFLES : Bánh Quế
BABY CARRIAG : Xe đẩy em bé, liên quan đến trẻ em
PIES : Bánh Hambuger
PANCAKE : Bánh kếp
STREET SIGNS : Đường, tên đường phố

pizza : Bánh pizza

cake: bánh sinh nhật

sushi: thức ăn người nhật sushi hải sản sống

cream: kem, liên quan đến KEM, cà rem
sandwiches: Sandwiches
hamburgers: Bánh mì kẹp thịt
Foot: Đồ ăn, liên quan đến thức ăn
steak : thịt bò nướng, thịt bò hầm

 

1548

ở đây câu hỏi là để chọn hoa, tv, động vật, rừng do đó, viết chữ hoặc số mà là ở trên các câu trả lời image.So là 1548 không sử dụng dấu phẩy hoặc không gian để tách nó

 

here the question was to select flower,tv,animal,forest so write the letter or number which is above the image.So answer is 1548 dont use commas or space to seperate it

-----------------

ewbf

Ở đây vấn đề là chọn người đàn ông, phụ nữ, động vật, máy bay do đó, viết chữ hoặc số mà là ở trên các câu trả lời image.so là ewbf

Here the question was to select man,women,animal,aeroplane so write the letter or number which is above the image.so answer is ewbf

 

------------

68

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có bánh pizza để bạn gõ các con số trên hình ảnh mà có pizza.Here trả lời đúng là 68

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has pizza so you type the numbers above images which has pizza.Here correct answer is 68

58

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có bánh để bạn gõ các con số trên hình ảnh mà có cake.Here trả lời đúng là 58

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has cake so you type the numbers above images which has cake.Here correct answer is 58

---------

39

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có sushi để bạn gõ các con số trên hình ảnh mà có sushi.Here trả lời đúng là 39

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has sushi so you type the numbers above images which has sushi.Here correct answer is 39

\\\\\\\\\\

5689

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có kem để bạn gõ các con số trên hình ảnh mà có icecreams.Here câu trả lời đúng được 5689

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has icecream so you type the numbers above images which has icecreams.Here correct answer is 5689

-------

34

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có bánh mì để bạn gõ các con số trên hình ảnh mà có sandwiches.Here trả lời đúng là 34

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has sandwiches so you type the numbers above images which has sandwiches.Here correct answer is 34

----------

257

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có bánh mì kẹp thịt, do đó bạn gõ số trên hình ảnh mà có hamburgers.Here trả lời đúng là 257

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has hamburgers so you type the numbers above images which has hamburgers.Here correct answer is 257

-----------

3578

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có thực phẩm để bạn gõ các con số trên hình ảnh mà có food.Here câu trả lời đúng được 3578

No cần để tách các số với dấu phẩy .

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has food so you type the numbers above images which has food.Here correct answer is 3578.No need to seperate the numbers with comma.

---------------

257

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có dấu hiệu đường phố, do đó bạn gõ số trên hình ảnh trong đó có đường signs.Here câu trả lời chính xác là 257

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has street signs so you type the numbers above images which has street signs.Here correct answer is 257

------------

2356

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi image.Here là chọn tất cả các hình ảnh trong đó có bít tết, do đó bạn gõ số trên hình ảnh mà có steak.Here câu trả lời đúng được 2356

New captcha you have to enter the numbers which is present above the image.Here question is to choose all pictures which has steak so you type the numbers above images which has steak.Here correct answer is 2356

-------------

123

Mã xác nhận mới, bạn phải nhập các số đó là hiện nay trên các câu hỏi captcha.Here là chọn tất cả các thực phẩm để bạn gõ các con số trên hình ảnh mà có food.Here trả lời đúng là 123

New captcha you have to enter the numbers which is present above the captcha.Here question is to choose all food so you type the numbers above images which has food.Here correct answer is 123

----------

----------

cool free thermostat

Nhập các từ mà bạn nhìn thấy bên cạnh

Type the words which you see next to Please enter

get connected

 

Type the words which you see next to Please enter

only dish

 

Type the words which you see next to Please enter

seven

bạn phải viết rằng số trong lời nói.

you have to write that number in words.

person

bạn phải để lại những con số và chỉ viết các chữ cái.(bỏ số đi)

you have to leave the numbers and write only the letters.

twenty

bạn phải viết rằng số trong lời nói.

you have to write that number in words.

mirror

mã xác nhận này phải được viết ngược.

this captcha has to be written backwards.

soup

bạn phải xắp xếp lại và viết câu trả lời cho có nghĩa tiếng anh > tiếng việt.

you have to unscramble and write the answer for this captcha.You should not type Unscrabble ..

apple

bạn phải xắp xếp lại và viết câu trả lời cho có nghĩa tiếng anh > tiếng việt

you have to unscramble and write the answer for this captcha.You should not type Unscrabble ..

sugar

bạn phải xắp xếp lại và viết câu trả lời cho có nghĩa tiếng anh > tiếng việt

you have to unscramble and write the answer for this captcha.You should not type Unscrabble ..

paper

bạn phải xắp xếp lại và viết câu trả lời cho có nghĩa tiếng anh > tiếng việt

you have to unscramble and write the answer for this captcha.You should not type Unscrabble ..

television

bạn phải xắp xếp lại và viết câu trả lời cho có nghĩa tiếng anh > tiếng việt

you have to unscramble and write the answer for this captcha.You should not type Unscrabble ..

shno pwio

 

For captchas like this please type what you can understand like swustie dont keep typing test,text,? or any random letters.

heapla

 

For captchas like this please type what you can understand like swustie dont keep typing test,text,? or any random letters.

swustie

 

For captchas like this please type what you can understand like swustie dont keep typing test,text,? or any random letters.

rapid rewards

Đối với Captchas như thế này xin vui lòng nhập những gì bạn có thể hiểu như swustie không giữ kiểm tra đánh máy, văn bản ,? hoặc bất kỳ ký tự ngẫu nhiên.

Please type what is given after Enter the following text : correct answer is rapid rewards

deals & steals

 

Please type what is given after Enter the following text : correct answer is deals & steals

i want to go!

 

Please type what is given after Enter the following text : correct answer is i want to go!

bags fly free

 

Please type what is given after Please enter: correct answer is bags fly free

bags fly free

 

Please type what is given after Please enter : correct answer is bags fly free

get em here

 

Please type what is given under Enter the following text : correct answer is get em here.

i just bought tickets

 

Look for Enter the following text and type what they given there.Correct answer is i just bought tickets and leave space between each word

she sells seashells

 

leave space for each word as seen in picture

finger lickin good

 

leave space for each and every word

it will pass

 

Leave space between each word and type captcha

boom stick

 

Leave space between 2 words and type captcha and it is case sensitive

high flyer

 

Leave space between 2 words and type captcha and it is case sensitive

how sweet

 

Leave space between 2 words and type captcha and it is case sensitive

ED7GPT3R

 

Dont leave space between letters for this type captcha

1.1304 rolicato

 

if the image is upside down type it proper from right to left with all numbers and special character

tercurnb

 

if you cant see one word clearly then type the word seen clearly dont put ? for other word.

ci-1 secaeop

 

recaptchas are not case sensitive but you have to type all numbers and special characters

128-130; soural

 

Type both words with space and all numbers and special characters.

 

Hiện tại không cần nhập các kí tự linh tinh như : ? , % . ' " ...


Chỉ nhập chữ và số


Khi gặp từ tiếng anh có 2 vế chữ, thì nhớ có khoảng cách ở giữa

Làm việc tập trung không để bị time out hết thời gian của 1 hình quá nhiều lần

Không làm việc nữa thì BẤM LOG OUT để thoát chương trình

Nếu vi phạm các đều trên sẽ dẫn đến bị khóa tài khoản làm việc và không được tính lương


Đây là 1 số mẫu hình ảnh dữ liệu và cách gõ đúng.

Mong các bạn bỏ chút thời gian tham khảo trước khi làm việc để nhanh chóng thích ứng công việc và đạt hiệu quả cao.

 

1 - Dữ liệu toàn số:

 

2 - Dữ liệu dạng English và tìm đáp án:

 

3 - Các loại Dữ liệu phổ biến khác:

 

 

        

Nhập chính xác là cột Correct 
 
Category: Phan mem | Added by: song87 | Tags: LIC
Views: 1171 | Downloads: 330 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Tập đánh máy nhanh

Phương pháp 2: .
>> Tại Đây <<


Copyright MyCorp © 2018 uCoz